Ordsky for å fange opp behovene til det norske HS-miljøet​

– 9. mai 2024

Under årsmøtet til Norsk Huntingtonforening i Oslo i april i fjor, 

Julie Skarberg, den nasjonale koordinatoren for Moving Forward i Norge, var så heldig å få presentere hva prosjektet har gjort i Norge så langt og planene for veien videre. 

Julie gjennomførte også en kort spørreundersøkelse for å høre hva HS-miljøet har behov for. Denne informasjonen ble ansett som svært verdifull for å kunne planlegge fremtidige Moving Forward-initiativer, særlig fremtidige nettbaserte økter.

Les hele artikkelen her

Moving Forward på Norsk Huntingtonforenings årsmøte i Oslo

– 2. mai 2024

Fra 12. til 14. april 2024 arrangerte Norsk Huntingtonforening seminar og årsmøte i Oslo, med rundt 60 deltakere.

Helgen begynte med en introduksjon av styret i Huntingtonforeningen og flere av regionlagene. Deretter ga Astri Arnesen, president i den europeiske Huntingtonforeningen, en oversikt over hva som skjer innen HS-forskning rundt om i verden.

Les hele artikkelen her

Hvordan kan HS-familier få riktig hjelp? Det norske samfunnet kommer sammen i nok en rørende online-sesjon

– 9. May 2024

Det norske Moving Forward-teamet arrangerte en ny online-sesjon med temaet «Hvordan kan HS-familier få riktig hjelp». 

Vi inviterte tre kyndige familiemedlemmer til å dele ulike erfaringer om hvordan man kan få riktig hjelp. 

Det var 18 deltakere på møtet, og det ble ikke gjort opptak, slik at alle skulle føle seg trygge på å dele sine historier.

Les hele artikkelen her

Ordsky for å fange opp behovene til det norske HS-miljøet​

– 9. mai 2024

Under årsmøtet til Norsk Huntingtonforening i Oslo i april i fjor, 

Julie Skarberg, den nasjonale koordinatoren for Moving Forward i Norge, var så heldig å få presentere hva prosjektet har gjort i Norge så langt og planene for veien videre. 

Julie gjennomførte også en kort spørreundersøkelse for å høre hva HS-miljøet har behov for. Denne informasjonen ble ansett som svært verdifull for å kunne planlegge fremtidige Moving Forward-initiativer, særlig fremtidige nettbaserte økter.

Les hele artikkelen her

Moving Forward på Norsk Huntingtonforenings årsmøte i Oslo

– 2. mai 2024

Fra 12. til 14. april 2024 arrangerte Norsk Huntingtonforening seminar og årsmøte i Oslo, med rundt 60 deltakere.

Helgen begynte med en introduksjon av styret i Huntingtonforeningen og flere av regionlagene. Deretter ga Astri Arnesen, president i den europeiske Huntingtonforeningen, en oversikt over hva som skjer innen HS-forskning rundt om i verden.

Les hele artikkelen her

Hvordan kan HS-familier få riktig hjelp? Nettmøte for det norske HS-miljøet

– 3. May 2024

Den europeiske Huntingtonforeningen, Moving Forward og Landsforeningen for Huntingtons sykdom arrangerer en online-sesjon på norsk med temaet «Hvordan Kan HS-Familier Få Riktig Hjelp?»
Zoom-sesjonen vil bli avholdt 7. mai, fra kl. 18:00 til 19:30.🗓️
Vi har invitert tre familiemedlemmer fra ulike regioner i Norge til å dele sine utfordringer og suksesser i jakten på å finne best mulig støtte for personer som er rammet av HS.
Deltakerne vil få muligheten til å høre om erfaringer fra det virkelige liv, stille spørsmål og dele sine egne personlige historier hvis de ønsker det.
Dette blir et unikt arrangement, siden møtet ikke vil bli tatt opp for å sikre at folk føler seg komfortable og trygge til å møtes og dele sine historier.
Vi håper at du kan bli med oss på dette andre uformelle nettmøtet som har som mål å bringe det norske HS-miljøet sammen!
 

Vennligst registrer deg her

Inspirerende nettmøte for det Norske HS-miljøet

February 15th 2024

I slutten av januar arrangerte Moving Forward-teamet et nettmøte for det norske HS-miljøet med temaet «Gentesting for HS: Det finnes ingen riktige eller gale valg».

Vi inviterte tre personer til å fortelle om sin tilknytning til Huntingtons sykdom og sine erfaringer med gentesting for HS. Da vi for noen måneder siden gjennomførte en undersøkelse for å kartlegge behovene til det norske HS-miljøet, fortalte folk oss at de ønsket å lære mer om gentesting. Folk sa også at de ville føle seg komfortable med å delta på nettmøter. Derfor har Moving Forward-teamet satt opp dette nettmøtet.

Les hele artikkelen her

Genetisk testing for HS: Det finnes ingen riktige eller gale valg

– January 24th 2024

Moving Forward-teamet arrangerer et nettmøte for det norske HS-miljøet om gentesting for HS, Nettmøte på norsk, 30. januar kl. 18.00-19.00.
 
Vi har invitert tre personer med ulike erfaringer med genetisk test for HS (en som er i risikosonen, en som har testet positivt og en som har testet negativt) til å dele sine personlige historier med deltakerne.
 
Deltakerne vil også få anledning til å snakke nærmere med foredragsholderne, stille spørsmål og dele sine egne personlige erfaringer hvis de ønsker det.
 

NORGE, SVERIGE, DANMARK OG FINLAND SAMMEN PÅ MOVING FORWARD-WEBINARET!

– 29. november 2023 

22 november holdt Moving Forward-teamet et webinar for de skandinaviske landene om oppdateringer innen HS-forskning. Det var litt over 70 deltakere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Vi hadde med oss Astri Arnesen, Lasse Pihlstrøm og Åsa Petersen for å snakke om hva som skjer innen HS-forskning globalt og hva som skjer spesielt i Norge og Sverige. 

Etter foredragene var det en livlig spørsmålsrunde, der alle deltakerne hadde mulighet til å komme med sine tvilstilfeller, spørsmål og kommentarer. Vi vil gjerne takke alle som hadde mulighet til å delta på webinaret.

Les hele artikkelen her

Webinar om oppdateringer innen hs forskning for hs-miljøer i de nordiske landene

– 3. november 2023

European Huntington Association/Moving Forward-teamet arrangerer et webinar om HS-forskningsoppdateringer for HS-miljøene i de nordiske landene. Webinaret finner sted 22. november kl. 18:00 CET og vil bli holdt på norsk. Temaet HS-forskning var et av hovedtemaene i en undersøkelse vi nylig har gjennomført for å forstå behovene til det norske HS-miljøet.

Les hele artikkelen her

Moving Forward presentert på ungdomssamling 2023 i Norge

– 4. oktober 2023

Hvert år arrangeres det en ungdomssamling i Norge der unge voksne mellom 18 og 35 år som kommer fra en HS-familie, kan samles og ta med seg partner eller familiemedlemmer hvis de ønsker det. Møtet går over en helg med presentasjoner og aktiviteter for å bli bedre kjent med hverandre og øke kunnskapen om ulike temaer knyttet til HS. I år foregikk arrangementet på Sørlandet i Kristiansand. 

Les hele artikkelen her

Moving Forward: Hei Norge!

– June 7th 2023 

Moving Forward-prosjektet har nettopp startet opp i Norge. Den europeiske Huntingtonforeningen samarbeider tett med den norske Huntingtonforeningen, Landsforeningen for Huntingtons sykdom, for bedre å forstå behovene til de yngre generasjonene som er berørt av Huntingtons sykdom og gi dem adekvat støtte og informasjon.

Moving Forward-teamet har fått en ny prosjektkoordinator i Norge, Julie Skarberg,en nyutdannet sykepleier fra en HS-familie som er ekstremt motivert for å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet.

Les hele artikkelen her