Prezentácia projektu "Moving Forward" v Chabarovsku , Rusko

Written by the Moving Forward Team on September 6th 2021

Projekt „Moving Forward“ sa šíri v Rusku! Druhým mestom, kde bol projekt predstavený, bol Chabarovsk, ktorý sa nachádza na Ďalekom východe Ruska. Dňa 24. júla 2021 sa v príjemnej a teplej atmosfére v butikovom hoteli „Chabarovsk City“ počas medziregionálnej „Školy zdravia“, ktorú organizovalo centrum “ Osirelý ľudia „, zišlo 12 členov rodín s HCH a 12 neurológov z Chabarovska, aby spoločne diskutovali o aktuálnych otázkach, ktoré trápia členov rodín s HCH:

Za posledné desaťročie sa vo výskume HCH dosiahol veľký pokrok a do vývoja liečby/lieku na HCH sa zapája čoraz viac spoločností. Vyvíjajú sa nové zlúčeniny a terapie, ktoré sa majú klinicky testovať. Rastie záujem a potreba, aby sa ľudia v riziku HCH a s premanifestovanou HCH zúčastňovali na výskumných štúdiách s cieľom vyvinúť preventívnu liečbu pred nástupom symptómov.

Spustenie projektu „Moving Forward“ je teda celkom aktuálne, pretože projekt spĺňa potreby modernej komunity HCH.