V tejto časti sme zhromaždili rôzne druhy informácií (články, videá, podcast, online fórum), ktoré majú pomôcť rodinám s HCH prispôsobiť sa tejto diagnóze a spoznať globálnu komunitu HCH. Nájdete tu cenné zdroje, ktoré poskytujú psychologickú podporu, praktické tipy  ako sa lepšie vyrovnať s problémami s HCH. Veríme, že čím viac informácií budete mať k dispozícii, tým dosiahnete  lepšiu kvalitu života s HCH.

Uvedomujeme si ako je dôležité budovanie kapacít poskytujúcich zdravotnú starostlivosť pre HCH. Preto sme do tejto časti pridali užitočné rady pre každodennú prax nie len pre laikov, ale i odborníkov.

NOI Huntington

NOI je talianske združenie, ktoré riadia výlučne mladí ľudia pre iných mladých ľudí. Ich hlavným cieľom je spájať mladých ľudí, ktorí majú spoločnú skúsenosť s touto chorobou. Táto mládežnícka sieť úzko spolupracuje s medzinárodnou mládežníckou organizáciou HDYO.

Nájdete tu články a osobné príbehy o živote s HCH.

DingDingDong

Dingdingdong je francúzska organizácia, ktorá vznikla s cieľom podnietiť obnovenie, určitých spôsobov myslenia a konania, ktoré sa týkajú tejto tzv. ,,sirotčej choroby“ rovnako ako u oveľa rozšírenejších chorôb, ako sú Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Cieľom organizácie je spoločne sa vyrovnať so skúsenosťou, ktorú zažívajú ľudia prvýkrát vo svojich životoch, a ktorá sa potenciálne týka nás všetkých: život s geneticky ohlásenou chorobou.

Nájdete tu články a osobné príbehy o živote s HCH.

Huntington’s Disease Youth Organization

Organizácia mladých ľudí s Huntingtonovou chorobou je nezisková organizácia založená s cieľom poskytovať celosvetovo podporu a vzdelávanie mladým ľuďom (vo veku do 35 rokov) postihnutých Huntingtonovou chorobou (HCH). Mnoho rôznych tém relevantných pre mladých členov z rodín s HCH, od „Byť v riziku“, „Emocionálna pohoda“, „Zvládanie“ alebo „Kontrolný zoznam genetického testovania“.

Tu nájdete informácie o tom, čo je HCH a ako ovplyvňuje ľudí, o jej histórii a genetických vlastnostiach.

Vplyv na mladých ľudí

Ovplyvnené mladé páry

Rozhovory o HCH v rodine

Post-genetické testovanie

Loading Docs

Ide o jedinečnú iniciatívu, v rámci ktorej vznikajú krátke dokumentárne filmy. Majú zaujať a inšpirovať publikum na miestnej i medzinárodnej úrovni a zároveň rozvíjajú a podporujú novozélandské filmárske talenty.

„Je lepšie poznať svoju budúcnosť alebo žiť prítomnosťou, keď je 50 % pravdepodobnosť, že zdedíte smrteľnú chorobu?“

Huntington Study Group

HSG je prvou kooperatívnou organizáciou pre výskum HCH vo svete. V súčasnosti je HSG svetovým lídrom v sprostredkovaní vysokokvalitných klinických výskumných skúšok a štúdií, ktoré nás približujú k nájdeniu účinnejšej liečby HCH a znižujú záťaž HCH pre rodiny postihnuté touto chorobou.

Nájdete tu informácie o klinických skúškach a výskume, vzdelávacie videá a informácie o živote s HCH, kvíz a ďalšie zdroje.

Plánovanie rodiny s HCH

Prijatie diagnózy HCH

Huntington Society of Canada

Táto kanadská nezisková charitatívna organizácia sa snaží zlepšiť kvalitu života ľudí postihnutých Huntingtonovou chorobou. HSC sa snaží uľahčovať prístup k vynikajúcim podporným službám, poskytovať prístup k najlepším a najaktuálnejším vzdelávacím zdrojom, zvyšovať národné a globálne povedomie, propagovať a investovať do sľubného výskumu.

Nájdete tu informácie o tom, čo je HCH, informácie o klinický štúdiách a výskume, zdroje podpory pre rodiny s HCH, články a multimédiá atď.

Kto je váš Huntington hrdina?

Príbeh rodiny Anzovino

Huntington’s Western Australia

Organizácia Huntington’s WA vznikla špeciálne s cieľom zlepšiť kvalitu života ľudí s Huntingtonovou chorobou, ich rodín a opatrovateľov v Západnej Austrálii. Združenie sa venuje poskytovaniu individuálnemu zastupovaniu ľudi s HCH, podpory, vzdelávaniu pre komunitu ľudí s Huntingtonovou chorobou.

Nasledujúce videá a informačné príručky sú zdieľané zdroje, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom mnohých Huntingtonových asociácií na celom svete.

Scottish Huntington’s Association

(SHA) je jediná charitatívna organizácia v Škótsku, ktorá sa venuje výlučne zlepšovaniu života ľudí postihnutých Huntingtonovou chorobou. Prístup charity je zameraný na rodinu a zlepšenie postavenia v miestnej komunite. Stala sa vzorom na národnej a medzinárodnej úrovni ako model vynikajúcej starostlivosti a podpory komunity s HCH.

Pozrite sa na niektoré skúsenosti ľudí žijúcich s Huntingtonovou chorobou v Škótsku a rodín, ktoré sú týmto ochorením postihnuté.

HOPES - Huntington's Outreach Project for Education at Stanford

HOPES je študentský projekt na Stanfordskej univerzite v Kalifornii, ktorého cieľom je sprístupniť vedecké informácie o Huntingtonovej chorobe (HCH) pacientom a verejnosti.

Nájdete tu informácie o vede a HCH, výskume, stravovaní a životnom štýle pacientov s HCH, konferenciách a podcastoch atď.

Help 4HD Live!

Help 4 HD Live! je vôbec prvý medzinárodný rozhlasový program vytvorený pre komunitu ľudí s Huntingtonovou chorobou. Cieľom je poskytovať dôveryhodné vzdelávanie, informácie a zdroje našej globálnej komunite HCH, poskytovateľom starostlivosti a kolegom.

Nájdete tu články a osobné príbehy o živote s HCH.

Huntington Disease Lighthouse Families

Toto fórum poskytuje aktuálne informácie o výskume v oblasti liečby, starostlivosti a diagnostiky Huntingtonovej choroby. Ponúka tiež online podpornú skupinu a chat.

Môžete tu diskutovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Huntingtonovej choroby. Ak sa chcete zúčastniť, musíte byť zaregistrovaní.

follow us on our new social media channels!

Watch our campaign videos, project updates, exclusive content and more.