V tejto časti sme zhromaždili spoľahlivé, aktuálne, písomné a zvukové informácie o minulých, prebiehajúcich a budúcich klinických skúškach a štúdiách na HCH. Nájdete tu aj didaktický obsah o základoch klinických skúšaní a o postupe pri objavovaní liekov.

Veríme, že čím lepšie budete informovaní o procese výskumu, tým aktívnejšie sa budete podieľať na spoločnom úsilí o nájdenie účinnej liečby, ktorá by modifikovala priebeh a nástup ochorenia.

Huntington Study Group (HSG)

SG je prvou kooperatívnou organizáciou pre výskum HCH vo svete. V súčasnosti je HSG svetovým lídrom v sprostredkovaní vysokokvalitných klinických výskumných skúšok a štúdií, ktoré nás približujú k nájdeniu účinnejšej liečby HCH a znižujú záťaž HCH pre rodiny postihnuté touto chorobou.

Nájdete tu informácie o klinických skúškach a výskume, vzdelávacie videá a informácie o živote s HCH, kvíz a ďalšie zdroje.

CHDI Foundation

Nadácia CHDI je súkromne financovaná nezisková organizácia zaoberajúca sa biomedicínskym výskumom jedinej choroby – Huntingtonovej choroby. Naším poslaním je vyvíjať lieky, ktoré spomalia progresiu Huntingtonovej choroby a poskytnú pacientom zmysluplný klinický prínos v čo najkratšom čase.

Nájdete tu informácie o predklinickom výskume, vedeckých publikáciách, mutimédiách, novinkách atď.