W tej sekcji opracowaliśmy informacje o próbach oraz badaniach klinicznych HD (przeszłych, trwających i przyszłych). Znajdziesz tu również treści dydaktyczne dotyczące podstaw badań klinicznych i procesu odkrywania leków.

Wierzymy, że im większą wiedzę na temat procesu badawczego posiądziesz, tym aktywniej włączysz się w prace na rzecz znalezienia skutecznych metod leczenia zmieniających przebieg HD.

Huntington Study Group (HSG)

HSG jest pierwszą na świecie organizacją zajmującą się badaniami terapeutycznymi w zakresie HD. Dziś HSG jest światowym liderem w ułatwianiu prowadzenia wysokiej jakości badań klinicznych i badań, które przybliżają nas do znalezienia skutecznych metod leczenia HD i zmniejszenia obciążenia rodzin dotkniętych tą chorobą.

Tutaj znajdziesz informacje o próbach klinicznych i badaniach, filmy edukacyjne i informacje o życiu z HD, quiz i inne zasoby

CHDI Foundation

Fundacja CHDI to biomedyczna organizacja non-profit zajmująca się badaniem wyłącznie jednej choroby – choroby Huntingtona. Misją CHDI jest opracowanie leków, które spowolnią postęp choroby Huntingtona i jak najszybciej zapewnią chorym znaczące korzyści.

Tutaj znajdziesz informacje o badaniach przedklinicznych, publikacjach naukowych, multimediach, aktualnościach itp.