I det här avsnittet har vi sammanställt tillförlitlig och aktuell information om tidigare, pågående och framtida kliniska prövningar och studier. Du hittar också  information om kliniska prövningar och vad som ligger i pipeline framåt.

Vi tror att ju mer kunskap du har om forskningsprocessen, desto mer proaktiv kommer du att vara i vårt kollektiva arbete att hitta effektiva sjukdomsmodifierande behandlingar för HS.  

Studiegruppen för Huntington (HSG)

HSG är världens första kooperativa terapeutiska forskningsorganisation för HS. Idag är HSG världsledande när det gäller att underlätta högkvalitativa kliniska forskningsförsök och studier som för oss närmare målet att hitta mer effektiva behandlingar för HS och minska den börda som HS innebär för de familjer som drabbas av sjukdomen.

Här hittar du information om kliniska prövningar och forskning, utbildningsvideor och information om hur det är att leva med HS, frågesport och andra resurser.

CHDI-stiftelsen

CHDI Foundation är en privatfinansierad, icke-vinstdrivande biomedicinsk forskningsorganisation som ägnar sig åt en enda sjukdom – Huntingtons sjukdom. Vårt uppdrag är att utveckla läkemedel som bromsar utvecklingen av Huntingtons sjukdom och ger meningsfulla kliniska fördelar för patienterna så snabbt som möjligt. 

Här hittar du information om preklinisk forskning, vetenskapliga publikationer, mutimedia och nyheter m.m.