Prezentacja projektu „Idźmy Naprzód” w Chabarowsku w Rosji

Projekt «Idźmy Naprzód» rozchodzi się po Rosji! Drugim miastem, w którym zaprezentowało projekt, był Chabarowsk, położony na dalekim wschodzie Rosji. 24 lipca 2021 r. w ciepłej i komfortowej atmosferze w hotelu „Khabarovsk City”, podczas międzyregionalnej „Szkoły Zdrowia” organizowanej przez ośrodek „Orphan People”, zebrało się 12 członków rodzin HD i 12 neurologów z Chabarowska, aby omówić aktualne pytania, które nurtują członków rodzin HD:

W ciągu ostatniej dekady osiągnięto ogromny postęp w badaniach nad HD i coraz więcej firm angażuje się w opracowanie kuracji/leków na HD. Powstają nowe związki i terapie, które muszą zostać przetestowane klinicznie. Wśród osób bezobjawowych i z grupy ryzyka HD i rośnie zainteresowanie udziałem w badaniach naukowych mających na celu opracowanie leczenia zapobiegającego objawom powodującym niepełnosprawność.

Zatem rozpoczęcie projektu „Idźmy Naprzód” jest całkiem aktualne, ponieważ projekt spełnia potrzeby współczesnej społeczności HD.

follow us on our new social media channels!

Watch our campaign videos, project updates, exclusive content and more.