Efektívna komunikácia je kľúčom k úspešnej práci

posun vpred podporuje online školenie pre zdravotníckych pracovníkov v rusku

Written by the Moving Forward Team on December 7th, 2021

Po prvýkrát sa v Rusku uskutoční medzinárodný online kurz pre zdravotníckych pracovníkov, ktorý organizuje Európska asociácia Huntingtonovej choroby (EHA) – projekt Moving Forward. Špičkoví odborníci z rôznych krajín sa stretnú na jednej online platforme, aby sa podelili o svoje vedomosti a skúsenosti v oblasti liečby a starostlivosti o ľudí so zriedkavým genetickým neurologickým ochorením – Huntingtonovou chorobou (HCH).

„Porozprávajme sa“ je internetový kurz komunikačných zručností, ktorého cieľom je vzdelávať a viesť zdravotníckych pracovníkov k tomu, ako používať efektívne komunikačné zručnosti na optimalizáciu ich vzťahu s pacientmi s HCH a ich rodinami. Projekt bol jedným z vybraných príjemcov grantu EFNA v roku 2021

Počas troch stretnutí (15., 22. a 29. januára 2022) budú o rôznych aspektoch ochorenia hovoriť odborníci z Európy, USA a Ruska, ako aj zahraniční a domáci členovia rodín s HCH.

Je to jedinečná príležitosť vypočuť si v interaktívnej forme renomovaných odborníkov v oblasti Huntingtonovej choroby a klásť im otázky. Program kurzu je zostavený tak, že na jeho absolvovanie nemusíte byť odborníkom na Huntingtonovu chorobu. Kurz je rovnako užitočný a dôležitý pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Program si môžete pozrieť tu

Tím Moving Forward považuje tento kurz za veľmi dôležitú iniciatívu, pretože pacienti s HCH a ich rodiny si často vyžadujú osobitnú pozornosť a špeciálny prístup. Úspech liečby v mnohých ohľadoch závisí od toho, ako úzko spolu pacient/rodinný príslušník a zdravotnícky pracovník spolupracujú. Pacienti a rodinní príslušníci budú ochotnejší dodržiavať odporúčania, ak budú dôverovať svojmu lekárovi. Odborníci by mali byť schopní nadviazať úzky kontakt a zabezpečiť, aby sa rodiny s HCH cítili príjemne. Ak lekár pozná špecifiká ochorenia a vplyv jeho príznakov na každodenný život, bude jednoduchšie navrhnúť účinnú liečbu.