Idźmy naprzód przygotowało szkolenie online dla pracowników służby zdrowia w Rosji

Skuteczna komunikacja to klucz do sukcesu w pracy

Po raz pierwszy w Rosji odbędzie się międzynarodowy kurs on-line dla pracowników służby zdrowia zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Huntingtona (EHA) – projekt Idźmy Naprzód. Najlepsi eksperci z różnych krajów spotkają się na jednej platformie internetowej, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w leczeniu i opiece nad osobami z rzadką genetyczną chorobą neurologiczną – chorobą Huntingtona (HD).

„Porozmawiajmy” (ang.: „Let Us Talk”) to internetowe szkolenie w zakresie umiejętności komunikacyjnych, pracownicy służby zdrowia zyskają wiedzę i wskazówki, jak wykorzystać umiejętności komunikacyjne do optymalizacji ich relacji z pacjentami HD i ich rodzinami. Projekt otrzymał grant EFNA w 2021 roku

Podczas trzech sesji (15, 22 i 29 stycznia 2022 r.) specjaliści z Europy, USA i Rosji oraz członkowie rodzin HD (z kraju i zagranicy) będą rozmawiać o różnych aspektach choroby. 

To wyjątkowa okazja, aby (w interaktywnym formacie) wysłuchać wybitnych ekspertów w dziedzinie choroby Huntingtona i zadawać pytania. Program kursu został opracowany w taki sposób, żeby uczestnicy nie musieli być specjalistami w chorobie Huntingtona. Kurs jest równie przydatny i ważny dla wszystkich pracowników służby zdrowia. Program można sprawdzić tutaj

Zespół Idźmy Naprzód uważa, że ten kurs jest bardzo ważny, ponieważ pacjenci i rodziny HD często wymagają dodatkowej uwagi i specjalnego podejścia. Z różnych względów sukces leczenia zależy od tego, jak ściśle współdziałają pacjent/członek rodziny i pracownik służby zdrowia. Pacjenci i członkowie rodzin chętniej zastosują się do zaleceń, jeśli będą ufać swojemu lekarzowi. Specjaliści powinni być w stanie nawiązać bliski kontakt i sprawić, by rodziny HD czuły się komfortowo. Lekarzowi znającemu specyfikę choroby i wpływ objawów na codzienne życie łatwiej będzie zaproponować skuteczne sposoby leczenia.