„Pohyb vpred“ v Španielsku

– Written by the Moving Forward Team on November 3rd 2021

Európska Huntingtonova asociácia víta Španielsko ako nového člena svojho medzinárodného projektu „Moving Forward“. Po predstavení projektu v Rusku počas tohto leta je Španielsko druhou krajinou, ktorá sa k tejto iniciatíve pripojila.

Po niekoľkých mesiacoch práce s radosťou oznamujeme, že projekt v Španielsku sa konečne začne v poslednom štvrťroku 2021.

Jedným z hlavných cieľov tohto projektu je vytvoriť špecializovaný priestor pre mladších rodinných príslušníkov s HCH rodín, kde by sa ľudia s rizikom Huntingtonovej choroby a asymptomatickí ľudia s pozitívnym genetickým výsledkom (prodromálna/premanifestná fáza) mohli obrátiť na multidisciplinárny tím a kde by mohli riešiť svoje špecifické problémy a potreby s podporou Európskej Huntingtonovej asociácie. 

Osoba, ktorá bude koordinovať projekt „Moving Forward“ v Španielsku, je Ruth Blanco, prezidentka ACHE, Asociación Corea de Huntington Española Kontaktné údaje na ňu nájdete tu.

Počas nasledujúcich mesiacov budeme pracovať na rôznych iniciatívach, o ktoré sa podelíme s komunitou Huntingtonovej choroby v Španielsku, ktorú s veľkým nadšením pozývame, aby sa aktívne zapojila do tohto nového projektu.