Projekt Moving Forward získal grant od Európskej federácie neurologických združení

Written by the Moving Forward Team on September 20th 2022

Podprojekt Moving Forward bol jedným z vybraných príjemcov grantov EFNA v roku 2021 vo výzve s témou „Personalizovaná zdravotná a sociálna starostlivosť“.

Projekt s názvom „Let Us Talk: Building up the communication skills of HD professionals to empower HD families“ (Rozprávajme sa: budovanie komunikačných zručností odborníkov na HCH s cieľom posilniť postavenie rodín s HCH) vybrala porota zložená z viacerých zástupcov pacientov a udelila mu cenu vo výške 7 500 EUR.

Budeme spolupracovať s odborníkmi na HCH, miestnymi združeniami HCH a zástupcami pacientov, aby sme zvýšili zručnosti odborníkov na HCH v oblasti spôsobov komunikácie, prijímania a vzťahov s rodinami s HCH, najmä s osobami v riziku HCH a osobami s premanifestovanou HCH. Projekt bude prebiehať od septembra 2021 do februára 2022.