Idźmy Naprzód zdobywa grant Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Neurologicznych (EFNA)

Projekt Idźmy Naprzód był jednym z wygranych w konkursie EFNA w 2021 r. na temat „Spersonalizowana opieka zdrowotna i społeczna”.

Projekt zatytułowany “Porozmawiajmy: rozwijanie umiejętności komunikacyjnych specjalistów HD w celu wzmocnienia rodzin HD” został wybrany przez jury złożone z kilku przedstawicieli organizacji pacjentów i otrzymał nagrodę w wysokości 7 500 EUR.

Będziemy współpracować ze specjalistami HD, lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami HD, przedstawicielami pacjentów, aby podnieść umiejętności specjalistów HD w zakresie sposobów komunikowania się, przyjmowania i budowania relacji z rodzinami HD, w szczególności z osobami z grupy ryzyka dziedziczenia HD i bezobjawowymi. Projekt będzie realizowany od września 2021 do lutego 2022 roku.