Moving Forward predstavuje elektronický plagát na kongrese Európskej neurologickej akadémie

– Napísal tím Moving Forward: 16/07/2022

Koncom júna sa Astri Arnesen a Filipa Júlio z tímu Moving Forward zúčastnili na 8. kongrese Európskej neurologickej akadémie vo Viedni (fotografie 1, 2 a 3).

Foto 1. 
Foto 2.
Foto 3.

Európska Huntingtonova asociácia mala na kongrese dve prezentácie: ústne oznámenie o zapojení rodín s HD do výskumu od Astri Arnesen (foto 4) a elektronickú prezentáciu o faktoroch ovplyvňujúcich účasť na výskume Huntingtonovej choroby: Filipa Júlia (fotografie 5 a 6). V tejto druhej práci boli prezentované a porovnávané výsledky dvoch prieskumov pre jednotlivé krajiny, ktoré v Rusku a Španielsku uskutočnil tím Moving Forward (foto 7).

Foto 4.
Foto 5.
Foto 6.
Foto 7.

Tento kongres je jedným z hlavných vedeckých podujatí pre neurologickú komunitu v Európe a je miestom stretnutia lekárov, výskumníkov a zástupcov farmaceutických spoločností, ktorí diskutujú o všetkých témach týkajúcich sa neurológie (vrátane HD).

Boli tu aj zástupcovia pacientov, konkrétne pekný stánok Európskej federácie neurologických združení, ktorý fungoval ako miesto stretnutia pre komunitu neurologických pacientov, ktorí sa zúčastnili na kongrese (fotografie 8 a 9). 

Foto 8.
Foto 9.

Tím Moving Forward považuje za mimoriadne dôležité, že sme mohli prezentovať našu prácu, nadviazať nové kontakty a dozvedieť sa o vedeckých novinkách na stretnutí, na ktorom sa zišlo viac ako 8000 účastníkov z celého sveta.

Okrem toho tím Moving Forward verí, že to bola skvelá príležitosť posilniť postavenie pacientskych organizácií a ich úlohu pri vytváraní relevantných poznatkov zdola nahor o chorobách, ktoré zastupujú. Na záver by tím Moving Forward rád poďakoval EFNA za podporu tohto podujatia.