V novembrovom vydaní bulletinu EHDN sa objavil
článok o projekte Moving Forward

– Written by the Moving Forward Team on November 12th 2022

Náš projekt sa dostal na stránky novembrového vydania bulletinu Európskej asociácie Huntingtonovej choroby z roku 2021.

V časti „Novinky v skratke“ (str. 19) sme mali možnosť predstaviť ciele projektu, niektoré z našich najnovších úspechov a hlavné aktivity, na ktorých v súčasnosti pracujeme.

V tomto čísle bol projekt Moving Forward zastúpený vlastne dvakrát, keďže v časti „Najdôležitejšie udalosti zo stretnutia“ (s. 4) bolo zahrnuté aj krátke zhrnutie prezentácie agentúry EHA na stretnutí EHDN2021 na diaľku.

Tu si môžete pozrieť najnovší bulletin EHDN s témou „Vpred a vzostup: Nové hranice a nový normál.