Idźmy Naprzód w listopadowym wydaniu biuletynu EHDN

Nasz projekt trafił na łamy listopadowego numeru biuletynu Europejskiej Sieci Choroby Huntingtona.

W sekcji „Nowości w skrócie” (News in Brief, s. 19) mieliśmy okazję przedstawić cele projektu, niektóre z naszych ostatnich osiągnięć oraz główne działania, nad którymi obecnie pracujemy.

Właściwie, Idźmy Naprzód był w tym numerze dwukrotnie – krótkie podsumowanie prezentacji EHA ze zdalnego spotkania EHDN2021 zostało zamieszczone w sekcji „Najciekawsze spotkania” (Meeting Highlights, s. 4). 

Najnowszy biuletyn EHDN zatytułowany „Dalej i wyżej: nowe granice i nowa normalność” („Onwards and Upwards: New Frontiers and the New Normal”) znajdziesz tutaj.