Moving Forward na 2. holandskom sympóziu o Huntingtonovej chorobe

– Written by the Moving Forward Team on November 3rd 2021

Holandské výsledky prieskumu o vnímaní a skúsenostiach týkajúcich sa účasti na výskume medzi rizikovými osobami a osobami s premanifestovanou HCH budú prezentované na 2. holandskom sympóziu o Huntingtonovej chorobe začiatkom novembra.

Naša práca s názvom „Účasť na výskume  HCH: vnímanie a skúsenosti holandskej komunity“ bola vybraná na krátku ústnu prezentáciu a bude ju prezentovať Filipa Júlio.

Viac informácií o tejto konkrétnej prezentácii nájdete tu a pozrite si aj elektronický plagát s našou prácou . Veríme, že je to ďalšia dôležitá príležitosť na šírenie poznatkov získaných počas „Poďme vpred“, prvej fázy nášho projektu, ktorá nám umožnila získať solídnu vedomostnú základňu o téme účasti na výskume v komunite HCH pacientov.