Idźmy Naprzód na 2. Holenderskim Sympozjum Choroby Huntingtona

Holenderskie wyniki ankiety na temat spostrzeżeń i doświadczeń związanych z uczestnictwem w badaniach wśród osób z grupy ryzyka i osób z HD przed wystąpieniem objawów zostaną zaprezentowane na 2. Holenderskim Sympozjum Choroby Huntingtona na początku listopada. 

Nasza praca zatytułowana „Udział w badaniach naukowych w HD: postrzeganie i doświadczenia społeczności holenderskiej” została wybrana do przedstawienia i zostanie zaprezentowana przez Filipę Júlio.

Więcej informacji na temat tej prezentacji można znaleźć tutaj, sprawdź również e-plakat prezentujący naszą pracę. Wierzymy, że to kolejna ważna szansa na rozpowszechnianie wniosków wyciągniętych podczas „Zacznijmy Iść Naprzód” (ang.: „Let’s Moving Forward”) – pierwszej fazy projektu, która pozwoliła nam zdobyć solidną bazę wiedzy na temat udziału społeczności HD w badaniach.