Prieskum Moving Forward v Rusku

– Written by the Moving Forward Team on September 23th 2021

Projekt Moving Forward sa nedávno začal v Rusku v úzkej spolupráci medzi organizáciou Orphan People „Osirelý ľudia“  a EHA.

Jedným z prvých krokov v rámci projektu bolo vypracovanie anonymného online prieskumu na posúdenie vnímania a skúseností s účasťou na výskume medzi osobami v riziku HCH a osobami s premanifestovanou HCH v Rusku.

Tím Moving Forward (Zaynab Umakhanova, koordinátorka projektu v Rusku, a Filipa Júlio, projektová manažérka) verí, že tento prieskum bude mimoriadne užitočný pre usmernenie práce v Rusku a pre zvýšenie jej významu pre miestne rodiny s HCH.

Prieskum bude online až do konca septembra a všetci, ktorí sú buď v riziku HCH, alebo boli pozitívne testovaní na HCH, ale nevykazujú príznaky, sú láskavo požiadaní, aby ho vyplnili. Vyplnením prieskumu (v ruštine) nám poskytnete cenné informácie o tom, aká je súčasná situácia v Rusku, pokiaľ ide o účasť na výskume.