Ankieta Idźmy Naprzód w Rosji

Projekt Idźmy Naprzód niedawno wystartował w Rosji, w ścisłej współpracy między Orphan People i EHA.

Jednym z pierwszych działań w ramach projektu było opracowanie anonimowej ankiety internetowej w celu zbadania postrzegania i doświadczeń związanych z uczestnictwem w badaniach wśród osób z grupy ryzyka HD i osób bezobjawowych w Rosji.

Zespół Idźmy Naprzód (Zaynab Umakhanova, koordynator projektu w Rosji i Filipa Júlio, kierownik projektu) uważają, że taka ankieta pomoże pokierować pracami w Rosji i uczynić ją bardziej znaczącą dla lokalnych rodzin HD.

Ankieta będzie dostępna online do końca września i wszyscy zagrożeni HD lub mający pozytywny wynik testu na HD, ale bez objawów, są proszeni o jej wypełnienie. Wypełniając ankietę (w języku rosyjskim) dasz nam swój cenny wkład na temat obecnej sytuacji w Rosji w zakresie udziału w badaniach.