Posun vpred na stretnutí EHDN2021 – cez internet

Written by the Moving Forward Team on September 20th 2021

Európska huntingtonová asociácia predložila poster o projekte Moving Forward na stretnutie EHDN2021 – cez internet, ktoré sa konalo začiatkom septembra.

Naša práca s názvom „Participácia na výskume: bola vybraná na krátku prezentáciu. Naša práca s názvom „Participácia na výskume: bola vybraná na krátku prezentáciu.

Abstrakt tejto práce bol uverejnený v prílohe časopisu Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry. Tu je videoprezentácia tohto abstraktu: