Idźmy Naprzód na zdalnym spotkaniu EHDN2021

Europejskie Stowarzyszenie Huntingtona przedstawiło plakat o projekcie Idźmy Naprzód na spotkaniu EHDN2021, które odbyło się na początku września.

Nasza praca zatytułowana „Uczestnictwo w badaniach: Pogląd osób z grupy ryzyka i osób bez objawów choroby Huntingtona” została wybrana do omówienia.

Streszczenie tej pracy zostało opublikowane w dodatkowym wydaniu Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry. Oto prezentacja wideo tego streszczenia:

follow us on our new social media channels!

Watch our campaign videos, project updates, exclusive content and more.