Idźmy Naprzód podróżuje na Baleary! Spotkaliśmy się z organizacją HD z Balearów

W ramach formalnego spotkania między zespołem Idźmy Naprzód a Europejskim Stowarzyszeniem Choroby Huntingtona (EHA) zaplanowanego na czwartek 25 listopada, zespół Idźmy Naprzód spotkał się twarzą w twarz z Członkami Stowarzyszenia HD z Balearów

Filipa Júlio – kierownik projektu oraz Ruth Blanco – koordynator projektu w Hiszpanii odwiedziły nową siedzibę Balearic Association of Huntington’s Disease zlokalizowaną w centrum miasta Palma de Mallorca (Baleary). Rozmawiały z Penélope Navas – pracownikiem socjalnym i Mónicą Rodríguez – neuropsychologiem organizacji z Balearów. W spotkaniu uczestniczyła również Claudia Azańedo, projektantka stron internetowych projektu Idźmy Naprzód oraz EHA Communication Manager.

Spotkanie było bardzo ciekawe i owocne, pomogło nam zrozumieć obecną sytuację oraz wsparcie udzielane pacjentom HD i ich rodzinom na Balearach. Penélope i Mónica opowiedziały nam o wieloletnim doświadczeniu w pracy dla Stowarzyszenia, największych osiągnięciach i sprawach, które wciąż wymagają poprawy, a także o głównych potrzebach dostrzeganych podczas codziennej pracy z lokalną społecznością HD.

Mieliśmy okazję kompleksowo opisać cele i wytyczne działania projektu Idźmy Naprzód, a także nasze plany i inicjatywy w Hiszpanii w nadchodzących miesiącach. Zaprosiliśmy Penélope i Mónicę do aktywnego dialogu, który pozwali nam na prowadzenie działań odpowiadających specyficznym potrzebom lokalnej społeczności HD.

Aby zbliżyć się i bardziej zaangażować inne lokalne stowarzyszenia HD w Hiszpanii, będziemy uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach Zoom lokalnych stowarzyszeń HD, najbliższe odbędzie się 29 listopada. Tam będziemy prezentować projekt Idźmy Naprzód Hiszpanii i wzmacniać interakcje z organizacjami regionalnymi, aby osiągnąć jak największy wpływ na lokalną społeczność HD i promować skuteczną komunikację między różnymi ośrodkami obsługującymi rodziny HD.

Palma de Mallorca, Spain. 25/11/2021