Prezentacja projektu „Idźmy Naprzód” w Wołgogradzie w Rosji

Projekt posuwa się naprzód – 7 sierpnia 2021 r. projekt «Idźmy Naprzód» został zaprezentowany w bohaterskim mieście Wołgograd. 14 członków rodzin HD i 10 lekarzy neurologów uczestniczyło w Międzyregionalnej Szkole Zdrowia dla rodzin z HD, projekt był prezentowany przez rosyjską koordynator Zaynab Umakhanovą.

Spotkanie zorganizowała organizacja charytatywna „Orphan People” dzięki wsparciu Funduszu Stypendiów Prezydenckich. Projekt ma na celu włączenie osób z rodzin z chorobą Huntingtona do procesu opracowywania leków poprzez umożliwienie aktywnego i długotrwałego zaangażowania pacjentów i członków rodzin.

W trakcie i po spotkaniu ze strony rosyjskiej społeczności HD pojawiła się reakcja i chęć zaangażowania. Wszystko to daje nam siłę, aby iść naprzód, ponieważ Jesteśmy tu dla nas!