Welke vooruitgang is er?

Eind 2020 lanceerde de Europese Huntington Vereniging (EHA) een nieuw project genaamd “Moving Forward – Toward a Future with Effective Disease-Modifying Therapies for Huntington’s Disease”.

De achtergrond van dit project is dat ondanks de vele belangrijke vorderingen in studies en onderzoeken naar de Ziekte van Huntington in de afgelopen tien jaar, met verschillende nieuwe verbindingen en therapieën die ontwikkeld werden en klinisch getest werden of op het punt staan dat te worden, er nog steeds geen effectieve behandelingen beschikbaar zijn die de ziekte van Huntington kunnen veranderen of stoppen voordat de verlammende symptomen beginnen. Het werk is dus nog niet gedaan.

Omdat we er sterk van overtuigd zijn dat klinische vooruitgang bij Huntington alleen mogelijk is als patiënten en families een actieve, geïnformeerde en langdurige betrokkenheid bij onderzoek tonen, is Moving Forward opgericht om de Huntington-gemeenschap te mobiliseren om deel te nemen aan studies en onderzoeken.

Specifiek wil dit project diegenen horen en betrekken die traditioneel minder betrokken zijn bij onderzoek – mensen die risico lopen op Huntington en mensen met premanifeste Huntington. We geloven dat deze groepen andere behoeften, zorgen en wensen hebben met betrekking tot onderzoeksparticipatie dan mensen in een verder gevorderd stadium van de ziekte. Daarom moeten we op maat gemaakte acties ontwerpen en implementeren om ervoor te zorgen dat er een continue stroom van mensen is die zich aanmelden voor deelname aan onderzoeken en om te garanderen dat de gemeenschap er klaar voor is als de eerste onderzoeken voor de preklinische stadia van Huntington lvan start gaan.

ONZE VIJF CENTRALE DOELEN

Trial/ Onderzoeksbewustzijn vergroten

Want wie niet op de hoogte is van studies en onderzoeken, kan er niet aan deelnemen.

Gezondheidsvaardigheden vergroten

Er is sprake van therapeutische misvatting wanneer individuen niet begrijpen dat het primaire doel van onderzoek het bekomen van toepasbare kennis is en niet hun eigen persoonlijke voordeel; er is sprake van therapeutische verkeerde inschatting wanneer individuen de neiging hebben om de voordelen van het onderzoek te overschatten of de risico's van het onderzoek te onderschatten; het project richt zich op beide kwesties, omdat ze van invloed zijn op het vermogen om basisinformatie over gezondheid te verkrijgen, te verwerken en te begrijpen. Dit is nodig om de juiste beslissingen te nemen en echt geïnformeerd deel te nemen aan eventueel onderzoek.

Drempels voor deelname aan onderzoek verlagen

Zaken als financiële lasten, tijdgebrek, langere duur van onderzoeken/proeven, angst voor testen of angst voor invasieve procedures kunnen mensen ervan weerhouden om deel te nemen aan onderzoek; de waargenomen en/of werkelijke tastbare drempels voor deelname aan onderzoek moeten worden aangepakt en er moeten oplossingen worden gevonden in samenwerking met de EHA, lokale Huntington-verenigingen of andere betrokken organisaties.

De vaardigheden van de Huntington-professionals ontwikkelen op het gebied van communicatie en omgang met Huntington-families

We zijn ervan overtuigt dat de omgang met risicopatiënten of mensen met premanifeste Huntington andere communicatievaardigheden vereist dan de omgang met manifeste Huntington-patiënten; we zullen samen werken met de teams op de locaties, lokale Huntington-verenigingen en andere betrokken organisaties om de kwaliteit van de dienstverlening aan deze specifieke groepen te verbeteren; het trainen van de vaardigheden van de teams op het gebied van communicatie, verwelkoming, omgang met potentiële deelnemers aan onderzoek, het garanderen van regelmatige feedback over onderzoek en hoe het onderzoek wordt ervaren, zullen belangrijke actiepunten van ons werk zijn.

Bereidheid voor klinisch onderzoek vergroten

Wanneer de eerste klinische studies voor premanifeste stadia van de ziekte van Huntington van start gaan, is het volgens ons van cruciaal belang om te anticiperen op de factoren die een bottleneck kunnen vormen voor een snelle en soepele werving van geschikte deelnemers; we zullen samenwerken met alle belangrijke spelers in het onderzoek, zodat alle drempels voor deelname aan de studie in een vroeg stadium worden aangepakt; we zullen een follow-up implementeren, waarbij het Moving Forward team zal werken als een link tussen genetische centra, klinische studiesites, eerstelijnsgezondheidszorgunits en nationale/lokale Huntington-verenigingen om doorverwijzingen te maximaliseren; we zullen ook actief informatie verspreiden over klinische studies (zowel via face-to-face als webgebaseerde outreach campagnes) om dit doel te bereiken.

We zijn ervan overtuigd dat het bereiken van deze doelen patiënten en families dichter bij effectieve ziektemodificerende therapieën voor Huntington zal brengen. Daarnaast geloven we dat de EHA zich in een unieke positie bevindt om multinationale projecten zoals Moving Forward te coördineren en uit te voeren, om bruggen te bouwen en de communicatie te vergemakkelijken tussen alle belangrijke spelers en belanghebbenden die ervoor zorgen dat het onderzoek naar en de klinische zorg voor de ziekte van Huntington vooruitgaan. 

De beweegredenen en details van Moving Forward werden gepresenteerd tijdens ons webinar getiteld “Hoe kunnen we betrokken raken bij de ontwikkeling van medicijnen?”. 

Hier is een berichtje van het Moving Forward team op 20 december 2021. 

Filipa Júlio

Projectmanager

filipa@eurohuntington.org

Astri Arnesen

Voorzitter van de EHA

astri@eurohuntington.org

Claudia Azañedo

Webdesigner

communication@eurohuntington.org

Ruth Blanco

Projectcoördinator in Spanje

ruth@ehamovingforward.org

Zaynab Umakhanova

Projectcoördinator in Rusland

zaynab@ehamovingforward.org

Julie Skarberg

Projectcoördinator in Noorwegen

julie@ehamovingforward.org

Maria Linné

Projectcoördinator in Zweden

maria@ehamovingforward.org

" Fantastisch project " " Heel belangrijk project. Jullie doen je werk heel professioneel, door mensen met Huntington in Europa te ondersteunen en met elkaar in contact te brengen, door samen te werken met onderzoekers, neurologen, genetici en andere professionals in de gezondheidszorg en door informatie te delen met families met de ziekte van Huntington.
Learn more
" Uitstekend initiatief van de European Huntington Association, met allerlei informatie en inhoud " " Ik had het genoegen om deel te nemen aan een van de meest spectaculaire Huntington-evenementen van mijn leven dankzij de European Huntington Association "
Learn more
"Moving Forward is een fantastisch project van EHA dat gezinnen met Huntington educatieve en emotionele steun biedt! Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om deel uit te maken van de activiteiten. Het is een belangrijke stap in het wereldwijd verbinden van mensen met de Ziekte, in het verbeteren van de zorg en in het versterken van de Huntington-gemeenschap!"
Learn more
"Ik geloof dat dit een uniek project is dat de wetenschap en de maatschappij vooruithelpt - in de richting van bewustwording en een betere kwaliteit van leven voor families, in de richting van begrip voor de ziekte en daarmee kennis over het gedrag van mensen die aan HD lijden, in de richting van een beter onderzoeksproces. Ik wil graag iets speciaals zeggen over de website van het project - dit is een unieke plek waar je alles kunt vinden - boeken over de Ziekte van Huntington, verschillende bronnen over voeding en zorg, klinische richtlijnen uit verschillende landen, video-interviews met families. Er is geen andere bron zoals deze in de wereld."
Learn more
"De Moving Forward bijeenkomst is voor ons allemaal een zeer positieve ervaring geweest, die ons niet alleen in staat heeft gesteld om de band tussen clinici, onderzoekers, biobank, de patiënten en families die door deze ziekte zijn getroffen te versterken, maar ook om hoop en ervaringen met elkaar te delen. Hartelijk dank voor uw inzet en deelname".
Learn more
"Moving Forward brengt ons allemaal samen, onderzoekers, professionals, familieleden en patiënten. Het geeft ons een gezicht en stelt ons in staat om zonder barrières, zonder angst en met vertrouwen te spreken. Het essentiële ingrediënt van bijeenkomsten zoals de Moving Forward-bijeenkomst in Valencia zijn emoties, en die worden zonder twijfel geleverd door de getuigenissen van patiënten en hun families. Het is een voorrecht om deel uit te maken van de onvoorwaardelijke Huntington-gemeenschap".
Learn more
"Al deze initiatieven zijn een opluchting, ze geven comfort. Ze helpen dagelijks, Zowel de professionals die zich inzetten voor de zorg, als de patiënten en hun families. Daarom, dank aan het Moving Forward project!"
"Allereerst wil ik u bedanken voor uw werk en dat van het hele team, niet alleen voor dit project, maar ook voor het faciliteren van de verspreiding van alle informatie die beschikbaar is in het Spaans. Op deze manier is deze toegankelijk voor iedereen. Het is van onschatbare waarde dat de genetische diensten, bij het diagnosticeren van de ziekte, u informeren over het bestaan en de middelen die de EHA aanbiedt en voor het psychologische ondersteuningsproject, niet alleen voor deze ziekte, maar om elke moeilijkheid in het leven het hoofd te bieden. Het is zeer helpend geweest."
Previous slide
Next slide

Wat mensen over ons zeggen