HS-forskning för de nordiska länderna

– Skrivet av Moving Forward Teamet den 18 juni 2024

Förra veckan organiserade Moving Forward-teamet den andra upplagan av det populära webbseminarium om forskningsuppdateringar för de nordiska länderna. Cirka 45 personer deltog i webbseminariet för att lyssna på vad som händer i Sverige, Norge och Danmark när det gäller studier och prövningar inom HS.

Webbinariet modererades av Julie Skarberg från Norge och Maria Linné från Sverige, som båda ingår i Moving Forward-teamet. Webbinariet inleddes med en kort översikt över projektet och de aktiviteter som genomförs i respektive land.

Sedan var det dags att lyssna på Åsa Petersén, från Sverige, en respekterad HS expert som är professor i neurovetenskap och överläkare i psykiatri i Lund. Åsa berättade om några av de studier som pågår i Sverige och delade med sig av information om en ny studie som kommer att titta på CAA-avbrott och dess betydelse för när man börjar utveckla symtom på Huntingtons sjukdom.

Lasse Pihlstrøm, en välkänd HS-neurolog och forskare vid Oslo universitetssjukhus, presenterade några data om Enroll-HD-studien, den största observationsstudien som någonsin genomförts inom HS, och som också genomförs i Norge. Lasse talade också om en studie som nyligen startats vid hans center och som kommer att testa effekterna av höga doser av vitamin B3 på personer som drabbats av HS i Norge.

Slutligen presenterade Simon Mølgaard, VD för Teitur Trophics, ett bioteknikföretag från Danmark, sitt arbete med en förstklassig sjukdomsmodifierande peptid som riktar in sig på flera viktiga patologier vid HS.
Presentationerna följdes av en flerspråkig frågestund, där alla deltagare hade möjlighet att ställa frågor och dela med sig av sina kommentarer. 
 
Vi vill tacka alla som deltog i detta webbinarium! Ett särskilt tack till Åsa, Lasse och Simon för att ni tog er tid att presentera för oss vad som händer inom HS-forskningen i de nordiska länderna på ett familjevänligt språk och för att de var tillgängliga för att svara på alla frågor som ställdes av publiken.
 
Moving Forward-teamet tycker att detta är ett utmärkt sätt att föra HS-communityn närmare forskningen, övervinna de språkliga och geografiska barriärer som hindrar människor från att få korrekt information och att öka
kunskapen hos HS-familjer om vad som händer i deras land angående studier och prövningar.

För dem som inte hade möjlighet att delta i webbseminariet kan du se inspelningen av webbseminariet här: