Prilenia fase 3-studie med Pridopidine - Hvorfor er den annerledes?

– Written by the Moving Forward team on September 12th, 2022

For alle som har fulgt forskningen på Huntingtons sykdom en stund, er Pridopidin en «gammel kjenning». Til dags dato har det blitt gjennomført flere studier med dette medikamentet, der man har sett nøye på dens effekt på dopamin. Selv om de har hjulpet oss med å bekrefte sikkerheten og den gode toleransen av pridopidin, har ingen av disse studiene vært helt vellykkede.

En tidligere studie kalt PRIDE-HD, som var et samarbeid mellom Huntington Study Group og European Huntington Disease Network sponset av Teva Branded Pharmaceutical Products, viste at pridopidin er i stand til å opprettholde funksjonsevnen hos pasienter med tidlig manifest HS, målt ved Total Functional Capacity-skalaen.

Prilenia, et bioteknologiselskap i klinisk fase, har derfor besluttet å gi pridopidin et nytt forsøk og gjennomfører for tiden en global klinisk fase 3-studie med dette oralt administrerte legemidlet. Studien kalles PROOF-HD (PRidopidine Outcome On Function in Huntington’s Disease (PROOF-HD) og har pågått siden slutten av 2020 i USA, Canada og noen europeiske land.  

Målet er å evaluere virkningen av pridopidin på funksjonsevnen og motoriske og atferdsmessige symptomer hos 499 pasienter med tidlig manifest HS. Til tross for alle vanskelighetene forårsaket av covid-19-pandemien, var pasientrekrutteringen vellykket og ble fullført tidligere enn planlagt. Resultatene av denne studien forventes å foreligge i første kvartal 2023.

Moving Forward-teamet følger denne studien med stor interesse. Nærmere bestemt hadde teamet muligheten til å møte noen av klinikerne som leder PROOF-HD-studien i Spania og diskutere deres erfaringer med denne og andre studier. Vi tror at tilbakemeldingene fra dette møtet vil være avgjørende for å hjelpe oss med å forbedre forskningsopplevelsen til det spanske HS-miljøet.

Mer informasjon om Prilenia og PROOF-HD finner du her: