Moving Forward-prosjektet presentert på Trinity College Dublin

– Skrevet av Moving Forward-teamet 18. juni 2024

For en måned siden ble Moving Forward-teamet invitert av arkeologiavdelingen ved Trinity College Dublin til å delta i workshopen «Connecting Threads: Arkeologi, kulturarv og samfunnsvelferd».

Det var to dager med mye å tenke på om de mange mulige måtene å bringe sammen forskjellige kunnskapsfelt med ett mål – å gi bedre støtte til samfunnet og forbedre
livskvaliteten og den mentale helsen gjennom mindre konvensjonelle tilnærminger.

Vi fikk høre om mange interessante prosjekter som pågår i Irland, Italia og på Kypros, og som involverer familier med Huntingtons sykdom, men også andre grupper, for eksempel personer med Alzheimers sykdom, eldre, barn eller studenter.

Vi ble spesielt imponert over de gode resultatene av tiltak som involverer fotografering, votivgaver, skreddersydde turer til museer, konseptet «slow art»; og samfunnsbaserte utgravninger for å skape engasjement for den lokale kulturarven.

Vi fikk sjansen til å presentere noen av Moving Forward-tiltakene, snakke om de største utfordringene ved Huntingtons sykdom og diskutere mulige måter å bruke arkeologi, kulturarv og kunst på for å gi bedre støtte og informasjon til familier som er rammet av Huntingtons sykdom.

Vi forlot Dublin svært inspirert av resultatene fra dette møtet mellom ulike kunnskapsfelt, og med hodet fullt av ny informasjon om potensielle nye måter å hjelpe HS-miljøet på.

Vi vil gjerne takke Giorgos Papantoniou, Francesco Ripanti, Christine Morris og Giulia Osti for deres varme velkomst og for å ha organisert et så interessant arrangement! Fortsettelse følger…